Project

Profile

Help

Task #44380

Assalamualaikum Wr. WbSekedar Informasi atau Nyambung AMANATPunten ku dulur ka baraya anu jarau...

Added by Harry Sufehmi 2 months ago. Updated about 2 months ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
07/04/2021
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Company:
-
Contact person:
-
Additional contact persons:
-

Description

Request for fact check about

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sekedar Informasi atau Nyambung AMANAT

Punten ku dulur ka baraya anu jarauh, berhubung jauh jeung loba sim abdi teu bisa nga informasikeun satu persatu. Cukup informasi di Fb jeng WA Grup bae nyah, khususna ka para dulur-dulur kula

Ayeuna pulau jawa ker di landa panyakit flu, demam / panyakit per-Anakan dari Virus Corona ( ANOSMIA ) Gejalanya sama dengan CORONA tapi Bukan Corona.
Matak loba anu Garering geh ayeuna, padahal mah flu jeng demam bangun nu demam biasa, tapi ripuh jasa kana awak bahkan loba anu di infus sagala.

Tah kukituna, sim abdi sebagai salah satu Murid Almarhum Abah Haji Uci Turtusi nyampekeun AMANAT ti Guru kula Abah Haji Entoh Tohawi { Adik Abuya Uci }, bahwa Abah Haji Entoh tea ngimpi kapanggih jeung Bapana nyaeta Abuya Dimyati
Cik Abuya Dimyati " Sampekeun ka dulur-dulur, ka para santri jeng Jama'ah pangajian " Jaga jeung lindungi diri urang kabehan tina iyeu Wabah / Virus supaya ulah beunang ku panyakit / supaya ulah garering. Anu ges gering supaya gera Calageur.

Cara menjaga diri tina iyeu panyakit atau cara Ngubarana. { Ngalawudhu - Mantos ngalawudhu baca Bismillaah 21 kali - Falaq sakali - Binnas sakali - Tiupkeun kana dampal lengeun terus usapkeun kana beungeut jeng usapkeun ka sakabeh awak anu ka todong ku lengeun Urang } . Terutama dibacana tiap rek sare jeung hudang sare

Mudah"an urang calageur nyah tina iyeu panyakit anu melanda urang kabehan, paingan loba jasa anu gering horeng kitu meren ka ayaana

Iye informasi ulah di sapirakeun nyah
Lantaran anu ngomongna lain jelema sembarangan ( Abuya Dimyati ) . Anu ngimpinageh lain jelema biasa ( Abuya Entoh / Adina Abuya Uci ) .. Eta satiluna geh Wali Allah

Bejaan dulur nu lain nyah
Hampura anu teu ka Tandai

Wassalaam

Ulah poho " Babacan sebagai penangkal atau Ubar panyakitna Ulah poho DIBACA "
. Bismillaah 21 kali
. Qul 'Audzu birobbil falaq 1 kali
. Birobbinas 1 kali
Tiupkeun kana dampal lengeun, terus usapkeun kana bengeut jeng usapkeun ka sakabeh awak anu katodong ku Lengeun Urang

{ Mama Abuya Entoh / Adik Abuya Uci }

Click or copy-paste the url below in your browser to notify or invalidate the request.

Invalidate Request: https://kalimasada-1.turnbackhoax.id/menu-kalimasada/process.php?invalidate=31132

Notify Requesters: https://kalimasada-1.turnbackhoax.id/menu-kalimasada/process.php?notify=31132

From Cekfakta Kalimasada Whatsapp.

History

#1 Updated by Harry Sufehmi about 2 months ago

  • Status changed from Open to Closed

Also available in: Atom PDF Tracking page